PK och vänster så det förslår, men från början borgerligt liberal.
Denna pappersrelik från då, är nu i hiertat digital.