Håller vår historia vid liv, traditioner firas som då.
Åhörare förskansar sig tidigt, när de allsång vill få.