Välkommen till årets julkalender!

Årets tema är grundare.

Det kan vara grundare av föreningar, organisationer, företag eller nationer.

Man får 1 poäng om man nämner vad som grundades.

Man får 1 poäng om man nämner minst en grundares namn.

Man får 1 poäng om man kan årtalet som företaget, organisationen, föreningen eller nationen grundades.