Kort är den analoga början på deras långa story.
Nu är det underhållningssystem, dock ej från Sony.