Rätt svar är:
FN (säkerhetsrådet är rätt också), de allierade staterna under andra världskriget och 1945.

Alla varianter av svar som nämnt FN har jag gett full pott för.
Vidare förklaring känns överflödig.