Dessa soldater från väst, i lönndom jobbar bäst.
Smög bakom ridån mot öst, lyssnar nu till allas röst.