Rätt svar ska vara:
Skansen, Artur Hazelius & årtalet 1891.

Skansen är ett friluftsmuseum som håller gamla traditioner vid liv.
När folk kommer tidigt till skansen för att få bra platser till sommarens allsångskvällar kan man säga att de förskansar sig, i betydelsen tar plats före på Skansen.