De permanenta är fem,
men sex är dess språk.
I New York är dess vistelse,
där löser man tvister väl?