Det har påpekats för mig om eventuella felaktigheter i svaret.

Jag googlar och wikipediar en hel del och när det är litet luddiga svar så avstår jag oftast från att göra en fråga. När jag ändå väljer att ta med en fråga så utgår jag från organisationens eget material.

Grundaråret. I detta fall anser Greenpeace själva att rörelsen började i och med ”protestresan” 1971.
Eftersom källorna är oeniga måste jag ge rätt för alla år mellan 1969-1972.

Detta är nu korrigerat.