FROBS – Fraternal Order of Real Bearded Santas

http://forbssantas.com/

Så här i efterhand kom jag på att jag nog skulle ha skrivit den på engelska istället.

Ett rätt svar har jag fått och det innebär att jag slipper lotta ut trisslotten.

Grattis till utta för rätt inkommet svar.