På platsen vid Neva,
där svenskarna leva,
och efter Nystad,
blev där en ny stad.