Regnbågssoldater, med gigantiska plakater.
Villiga att dö, för en fredlig miljö.