Jag märker på inskickade svar att jag måste påminna om att det är något som kan grundas.
En företeelse grundas inte utan i dagens lucka är det organisationen som står bakom en företeelse som jag söker.

Det går bra att korrigera sina svar men luckan är uppe ett dygn eller som längst tills dess att det rätta svaret publicerats.