En fågelfotad katolik, och bisp av sin era.
Nationen blev kunskapsrik, det är tryckt numera.