Rätt svar på gårdagens lucka är:
Röda Korset, Henri Dunant/Gustave Moynier och 1863

Röda Korset närvarar i många krig
de är neutrala tillhör ingen sida (schweiz, där röda korset bildades)
De hjälper sårade oavsett sida
sista stycket är mest för rimmets skull.

Kom ihåg. Det är alltid mitt avsedda svar som gäller oavsett vad mer som råkar stämma in.