Rätt svar på lucka ett är:
Scouterna, Robert Baden-Powell och 1907.

De minsta flickscouterna kallas blåvingar och pojkarna för vargungar. Scouterna ”hajkar” mycket och det innebär ju att .