De närvarar vi krig,
tillhör ingen sida.
Alltid behjälplig,
människor som lida.