En organisation/rörelse

Vingarna är blå, men hajkar ändå.

Vargarna är små, och även de gå.