Rätt svar ska vara: Mörk materia, har direkt observerats av ingen och inget årtal eftersom det inte skett

En skugga som expanderar, – en skugga är mörk

syns ej men existerar. – vi kan inte detektera mörk materia men se dess effekter

Skiftar alla till rött, – Hypotesen är att mörk materia bidrar till universums expansion vilket syns i att alla galaxer med mera får en s.k. rödförskjutning.

sen är allting dött. – teorin är att universum expanderar så mycket att inget kan hållas samman längre det blir bara ett stort svart kallt tomrum.