Då man styr om natten,

står den stadigt fast.

Så styrman vid ratten,

kan hitta rätt plats.

Den Jag söker är B

ingår men ligger brevé.

Svaren på gåtan mailas till jultavlingar@gmail.com
Glöm ej att skriva Lucka1 i ämnesraden.