Ledtråden måhända är vag,

men ämnet är svaret i dag.

Samlandet har hållit på ett tag

inget som gjordes i ett slag.

Består av 24 till antalet,

men klipska som ni är,

finner ni nog svaret,

och det finns ovan här.

Först måste ni veta vad,

sedan tar ni reda på vem,

tar ni året blir jag glad.

då har ni hittat hem.

Nu ni tre poäng har,

ytterligare en om ni vet var.