Rätt svar på julgåtan är Solsystemet. Se infogad länk.

https://www.youtube.com/watch?v=0jHsq36_NTU