Rätt svar på lucka 9 är: Stephen Hawking, 1942-2018, Storbrittannien.

Detta är en kort historia – Hawking skrev boken A Brief History of time.

om en man som var så klok – Stephen Hawking hade väldigt hög IQ

att hans minsta promemoria

var som en faktabok – Många av hans papper, anteckningar mm användes till att skriva en massa vetenskapliga faktaböcker eller så finns hans upptäckter med i faktaböckerna.