Detta är en kort historia

om en man som var så klok

att hans minsta promemoria

var som en faktabok