Rätt svar på lucka 2 är Pluto, upptäcktes av astronomen Clyde Tombaugh 23 januari
1930.

Stor på yttern – en ”planet” större än andra objekt i oorts moln längst ut i solsystemet som sedan blev degraderad till dvärgplanet. Trots det är ju Pluto lika stort som förut, alltså större än ett berg. Ett berg blir ju inte mindre bara för att man skapar nya definitioner att mäta efter.