Hans verk är kontakt,

den fick han skriva.

Men hans största akt,

var en gyllene skiva.