Stor på yttern,

numer en dvärg.

Men trots flytten,

större än berg.