Dagens gåta: Risar

—————————————————————————————–

Rätt svar på gårdagens gåta var Agat. Har man risat någon som har man agat denne.

1 poäng till Elny för rätt svar.

1 stilpoäng till Rolfk för sin motivering: ”Asbest kan det vara. Ett likt riset fiberartat material. Ris av något träslag . Asbest av olika fiberartade kristalliserade silikater. Riset används för att risa det som det använts mot blir risat. Asbest är även det risat då i betydelsen mindre omtyckt material på grund av sin farlighet vid inandning av dess små fibrer och från att ha varit mycket omtycket byggnadsmaterial till ett absolut förbjudet sådant.”