Anmälan sker via mail till boapoet@hotmail.com skriv i mailet vilket nickname ni vill tävla med.

Anmälan kan göras senast samma dag som ditt första svar lämnas in. Glöm alltså inte bort att anmäla er till kalendern SAMMA DAG som ni lämnat ert första tävlingsbidrag.

Mitt mål är att lägga ut dagens lucka/gåta tidigast 18:00 och senast 20:00. Det går att svara ända fram tills 17:55 varje dag. Svar därefter räknas ej.

Reglerna är följande.

Svaren lämnas i komentatorsfältet där först inlämnat rätt svar får 1poäng. Svaret och poängen redovisas i nästföljande dags ”lucka”.

Kreativa och välmotiverade svar, så kallade ”stilpoäng”, kan man få 1 poäng för trots att det inte är mitt tänkta svar.

Man kan lämna så många svar man vill men det är alltid det senast inlämnade svaret som räknas.

Flest poäng vinner.

Vid lika poäng räknas flest korrekta svar först och stilpoäng sist.