Ja så var det julafton och dags för årets sista gåta.

______________________________________________________________________

Dagens gåta: Nyårsrekvisita

______________________________________________________________________

Rätt svar på lucka 22 var: Gem. Gem är en ädelsten med gravyr

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gem_(%C3%A4delsten)

Inget rätt svar. Dock var Rolfk inne på just gem men valde sen att svara koppar.

1 stilpoäng till FridaF för sin motivering: ”Om något bara finns på ett dokument är det ju ett orginal. Finns det på flera är det kopior. En kopia är oäkta och något som ofta är kopia är tavlor. Tavlor målas av konstnärer. En stor konstnär var Leonardo da Vinci. Han målade av Mona Lisa som nu hänger på Louvren i Paris. En kemist som bodde i Paris var Henri Moissan. Han upptäckte ämnet flour. Svaret är därför flour.”

En sympatipoäng (som ej räknas) till Elny som kunde fått stilpoängen om hon bara avgett ett svar istället för tre

______________________________________________________________________

Rätt svar på lucka 23 var: Kol14. En isotop av kolatomen vars stabila halveringstid gör den väl lämpad till att räkna ut ålder på organiska kvarlevor, växter mm.

1 poäng till Violen för rätt svar.

1 stilpoäng till FridaF för sitt svar: ”Forn betyder tidigare eller gammal. En gammal mätare är lod som bland annat användes till att göra lodräta linjer. Idag använder man laser istället. Laser är en form av strålning och något som sänder ut strålar är solen. Solen består av väte. Svaret är därför väte.”