Dagens gåta: Brittiskt regn + a. (Rättelse glömde +a)

Rätt svar på gårdagens gåta är: Malmö En mal är ju en fjärilsart. Det är oftast töser, flickungar och småtjejer som är möer. Alltså Mal-mö Malmö

Violen får 1 poäng för rätt svar.

Rolfk får 1 stilpoäng för sitt svar: ”Puppa Susanne är en gata plats eller stadsdel i Vicenza i Italien. Vad har jag inte lyckats lista ut på Google Earth. Men det finns där. Puppa är ett ungdomsstadie av fjäril och Susanne ett kvinnonamn.Men bara om han skickar en länk där jag kan kontrollera att Puppa Susanne verkligen finns. Annars får Ulf stilpoängen.

Valet mellan Ulf och Rolfk var inte lätt idag så jag slog en tärning. 1-3=Rolfk 4-6=Ulf

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Morgondagens lucka publiceras senare pga att jag kommer vara borta.

Jag beräknar att den publiceras senast 20:30.