Dagens gåta: Underlandet

Det rätta svaret på gårdagens lucka är Treblinka. Trenne är ett gammalt uttryck för tre och blinkningen är ju en rörelse över ögonen. Trenne – Tre + ögonrörelse – blinka.

Dagens poäng delas ut enligt följande.

Soffan får 1 poäng för rätt svar.

Drsvalan får 1 stilpoäng för sin motivering: ”Treriksröset. Tre riken möts och ögonen går i kraftig rörelse för att se dessa riken samtidigt.”