Dagens gåta: All helvetes kval.

______________________________________________________________________

Rätt svar på gåtan i lucka 15 är Torsås. Tor är en asagud och ås är en höjd. Asahöjd blir då Tors Ås, Torsås.

Rolfk var först in med det rätta svaret och han får 1 poäng

Ulf får 1 stilpoäng för motiveringen: ”Platsen måste vara Valhall. Det är en Asaplats samt att man festade varje kväll på Särimner samt flera kubikmeter mjöd. Så stämningen var alltid HÖJD till taket.”

______________________________________________________________________

Rätt svar på lucka 14 är Elfenbenskusten. Elfenben är ett slags tandmaterial och stränder hittar man ofta vid sjöar eller kuster. Elfenben och kust blir svaret Elfenbenskusten.

Ulf hade det rätta svaret och får 1 poäng.

robtec får 1 stilpoäng för: ”Tand är en gadd. Gadd på engelska betyder gud. Hades är en gud som har en strand. Hades bor i Helvetet. Helvetia på svenska är Schweiz. Alltså Schweiz.”