I denna lucka lottas en hemlig vinst ut till en av de som svarar rätt.

Nyårsaftonens gåta.

En klyftig återkomst utan r,
men en yta som kan doremi.
Dess blod kommer då flyta,
i köttet som finns däri.