Då är vi igång.
Lycka till!

Ställa fram maten på bordet?
Svaret är samma som ordet.

Lucka 1 är nu stängd.