Så har då julen kommit och nästan passerat och vi närmar oss 2024 med stormsteg.
Kalendern är över för denna gång.

Jag kommer att rätta tre luckor åt gången med några dagars mellanrum.

Rätt svar lucka 12. FINDUS
Det katten lagar, – en katt som de flesta svenskar känner till är ju Findus och vilket företag gör mat? Jo Findus.
fyller våra magar. – Bara en mening för att få till ett rim så att alla förstår att det inte betyder att katten Findus lagar något som är trasigt.

Stilpoängen går till Jens_json för sin motivering: Green Giant (majs). Katten fångar ofta möss. Möss på engelska, i plural, är mice som uttalas likadant som ”majs”, som fyller våra magar.


Rätt svar lucka tretton är HUSQVARNA

Man spisar järna, – Förr spisade man gärna maten som var tillagat på dessa spisar.
och värmer sig gärna. – Husqvarnas spisar var även en värmekälla i huset
Och ute i skogen, – Husqvarna tillverkar ju motorsågar, röjsågar och en massa annat som hör skogsarbetet till
är den hållbar och trogen. – Husqvarnas produkter är byggda för att användas i många år så en gammal motorsåg kan man ju även referera till som en trotjänare. En såg som varit en trogen.

Stilpoängen går till Sambaponne för: Obo’y som man gärna spisar och värmer sig med och i skogen är den hållbar och trogen.


Lucialuckan!

Ort på ort till annan ort. – Gruvgångar kallas orter, en känd ort som ligger ovanpå gruvorter är som bekant Kiruna.
Ny adress för samma villa, – Pga ovan nämnda orsak råder det stor rasrisk i Kiruna måste husen i Kiruna flyttas.
Samma hus står numera på en annan plats med ny adress.
står åter stadigt stilla. – Här är det tänkt att husen ska kunna stå tryggt inom överskådlig framtid.


Detta skulle leda er till företaget som är orsaken till flytten, nämligen LKAB

I lucialucka delar jag inte ut någon poäng men tack för väldigt kreativa försök.