Den är lju så god att man storknar,
man får i sig tusen på natta.
Ja fyll dig med så mycket du orkar,
även eden finns i låda. Kan ni fatta?