Julkalenderns tema har jag skrivit gälla företag.
En person har påpekat att mina svar oftast bara är varumärken.
Dock har ju många av mina svar varit just företag. Existerande eller gamla.

Eftersom det finns vissa svar som aldrig varit ett eget företag så godkänner jag sådana svar.
Ett exempel är lucka 15.

Så från och med från lucka 9 och framåt så kommer jag att godkänna det företag, som äger varumärket idag.
Dock. Är det ett dotterbolag till en större koncern så är det dotterbolaget som gäller som rätt svar.

Detta tror jag inte kommer att påverka tävlingen nämvärt eftersom ni tävlande har fattat konceptet med företag/varumärke ändå.

Tack alla och fortsatt lycka till.

Tävlingsledaren Boa.