Ja´ e bra för kopp och fat,
så när du ätit rent på mat,
så är ja´ ju jättebra,
men va e ja´?