En har damm,
en tar damm.

Denna lucka är nu stängd.