ATT GÅ I,
att gå i.
ATT STÅ I,
att stå i.

Denna lucka är nu stängd.