Så korkat av mig att ha luckorna öppna fram till jul.
Jag kommer ju att presentera svaren dagen efter precis som förr.
Vad tänkte jag på egentligen? Nåväl, nu har jag raderat den biten.