Det blev litet fel när jag rättade luckorna 12, 13 & 14.
Det skulle ju vara 12, 13 & lucialuckan.
Detta är korrigerat nu och här kommer det rätta svaret på lucka 14.


Rätt svar är LIPTON

En utsträckts tungas läte, – Sträcka ut tungan = lipa, läte kan vara en ton. En lip-ton
hade i London sitt säte. – LIPTON hade sitt första huvudkvarter i London.


En enda person gissade på LIPTON men eftersom det var dennes stilpoängssvar så kan jag inte dela ut 2p. Dessutom var det seriösa svaret så pass bra att det kunnat vinna stilpoängen men dessvärre var det ju det seriösa svaret. Jag beklagar men så är reglerna. Annars kan ju deltagare försöka lämna två svar.

Stilpoängen går till Sambaponne för felsvaret: Ahlsells! Du säger ah och visar tungan utsträckt hos doktorn. Sedan låter sells som något som hade sitt säte i london.