De som inte deltog i minst 12 luckor gick alltså enligt reglerna inte vidare till vinstdragningen.
Jag tackar er för ert deltagande.

Vid lika räknas resultatet enligt nedanstående ordning.
Rätta svar
Stilpoäng
Antal luckor man deltagit i.

Dragning sker inom kort. Jag har använder mig av https://dataverktyg.se/dra-lott för att rättvist och slumpartat dra vinnaren.

Bland de som svarade rätt på lucialuckan lottas det hemliga priset även det med https://dataverktyg.se/dra-lott

Inget rätt svar inkom på lucka 23. Ingen vinst delas ut.
De som svarade rätt på lucka 24 vinner varsin tialott.

Vid eventuellt fel som jag inte upptäckt så skickar ni ett mail och påpekar det.

Tack alla för ert deltagande och jag återkommer med dragningsresultatet.