Ja så var då årets kalender över. Bara sista luckans svar att redovisa.
I veckan kommer jag presentera slutställningen från kalendern.

Rätt svar på julaftonens lucka är Natt & Dag

Ibland är dom lika långa, – på sommar- och vintersolståndet är dag och natt lika långa
den ena brukar man fånga. – Carpe diem! = Fånga dagen!
En är en del av den andra, – Natten är en del av ett dygn som vi kallar dag, typ en del av måndagen, tisdagen etc.
den andra en del av sitt namn. – Dagen är ju en del av dagen (se ovan förklaring)
Dom byter av varandra, – När natt är över byts det till dag, vill man så kan man pressa in morgon, förmiddag, lunch osv
och nu har vi rott kalendern i hamn – ja nu är den över. en sista rad för att binda ihop rimmen.

De som svarat rätt vinner en varsin tialott.

Stilpoängen går till Jens_json.
Räv & Grävling. Ibland är de lika långa. Den ena fångar man (räv, som i rävjakt eller sången från snövit). Räv är en del av G”Räv”ling. Grävlingen är en del av sitt namn, den gräver. Ibland byter de av varandra, vanligt att gryt ena året bebos av räv och nästa grävling.