Årets sista lucka. Även idag en extravinst till den eller de som avger exakt rätt svar.

Ibland är dom lika långa,
den ena brukar man fånga.
En är en del av den andra,
den andra en del av sitt namn.
Dom byter av varandra,
och nu har vi rott kalendern i hanmn

Obs. Båda krävs för att få rätt i dagens lucka.