Den äter som det den har,
snart finns nog inga kvar.