Jag har sett att en del bara svarat på ett par luckor.
För att vara med hela vägen till dragningen måste man ha deltagit minst 12 luckor.

Med dagens lucka inräknad finns det hela tio luckor kvar.
Man måste inte svara rätt utan det räcker med att bara delta.

Lycka till alla.