Motpolernas summa är alltid sju,
men tjugoett för alla blir det ju.