Stilpoäng delas inte ut i denna lucka.
Dock är det roligt att läsa era felsvar.